ISO COVID-19 2020

TURKISH TECHNIC

 • CERTIFICATE OF APPROVAL (03.01.2022)

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 22000:2018

TSE BELGELERİMİZ

 • TS EN 13200-4
 • TS EN 581-1
 • TS EN 581-2
 • TS EN 581- 3
 • TS EN 12727

TEST BELGELERİ

 • EN ISO 11925-2
 • TSE 13501-1
 • UL-94

GIDA KAPLARI ÜRETİMİ

 • GIDA UYGUNLUK BELGESİ
 • YILLIK TEKRARLI MİGRASYON ANALİZİ
 • YILLIK SWAP ANALİZİ