Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Mete Plastik San. ve Tic. A.Ş olarak, doğaya saygılı ve hijyenik üretim prensibiyle, modern teknolojik gelişmeleri takip ederek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve iş kazalarını önlemeye yönelik sistemleri geliştirerek, çalışanlarımızın bilgi, becerilerini geliştirmek için iletişim ve eğitimi ön planda tutarak, şeffaflık ilkesini özümseyerek, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı amaçlayarak oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz;

 

 • Üretim aşamasından sevkiyata kadar olan her aşamada kaliteden ödün vermemek.
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla, verimliliği arttırmak,
 • Kalite bilincinin sürekliliği için çalışanlarımıza düzenli eğitimler vermek,
 • Tüm süreçlerimizi kayıt altına almak,
 • Organizasyon kültürünü, kalite yönetimine uygun hale getirerek rekabet gücümüzü ve karlılığımızı arttırmak,
 • Tüm canlılara saygılı, örnek bir kurum olmak,
 • Çevre etkilerimizi minimuma indirerek çevre kazalarını önlemek,
 • Doğal kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak,
 • Enerji tüketimini ve atık miktarlarını azaltmak için kurum içi çevre bilincini oluşturmak,
 • Çevre bilincini kazandırmak için çalışanlara düzenli eğitimler vermek,
 • Tüm çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gereken bilinç ve kültürü oluşturmak,
 • Çalışanlarımıza ve misafirlerimize güvenli bir ortam hazırlamak,
 • Yükümlü olduğumuz tüm yasal gereklilikleri özenle yerine getirmek,
 • Departman bazlı ve genel olarak düzenli yaptığımız eğitimlerle çalışanlarımızı bilinçlendirmek,
 • Olası riskleri ortadan kaldırarak “sıfır iş kazası” hedefini gerçekleştirmek,
 • Üretimin her aşamasında hijyenik şartları sağlayarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı, en iyi şekilde kaliteli ve hijyenik ürünler sunarak karşılamak,

 

ve bu doğrultuda yasal mevzuatlar, İş Etiği Kuralları ve ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.